Telelaadt u uw gebruiksaanwijzing of handleiding BOSCH SMI88TS02E.

VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Wij hopen dat dit handleiding nut zal zijn voor jou.
Na telelading verpicht u u uitdrukkelijk na te gaan dat het document met uw product overeenstemt. U erkent volledig verantwoordelijk te blijven van het gebruik dat u van deze instructies op het document doet wat dan ook de schade of het verlies dat van hun gebruik zou kunnen afleiden.

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] SM. . . nl Gebruiksaanwijzing nl Inhoudsopgave gn i z j iwna sk i urbnelG 8 Bestemming van het ( apparaat . 55 4 Bestemming van het apparaat nl 8 Bestemming van het apparaat t a rap a t eh nav gn ime t seB ■ ■ Dit apparaat is bestemd voor privégebruik in het huishouden en de huiselijke omgeving. De afwasautomaat alleen in het huishouden gebruiken en alleen voor het aangegeven doel: het afwassen van huishoudelijk serviesgoed. Bewaar de gebruiksaanwijzing en het montagevoorschrift voor later gebruik of voor een eventuele latere bezitter. Bij aflevering 1. 2. ( Veiligheidsvoorschrift en ne t f i rhcs ro vsd i ehg i l i eV Kinderen vanaf 8 jaar en personen die wegens hun beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vaardigheden of hun onervarenheid of onwetendheid niet in staat zijn om het apparaat veilig te bedienen, mogen het apparaat niet zonder toezicht of aanwijzingen van een verantwoordelijke persoon gebruiken. [. . . ] Toets > )* meermaals indrukken tot de gewenste instelling wordt weergegeven in het indicatievenster boven @. Tip: Wanneer u meerdere instellingen wilt wijzigen, dient u alle wijzigingen na elkaar uit te voeren. Alle instelwaarden zijn nu opgeslagen in het apparaat. * afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw afwasautomaat De Aqua-Sensor is een optisch meetsysteem (met lichtstraal) waarmee de vertroebeling van het afwaswater wordt gemeten. Als de Aqua-Sensor actief is, kan „schoon” afwaswater in de volgende reinigingsfase gebruikt worden en het waterverbruik daardoor met 3–6 liter verminderd worden. Is het water te vuil, dan wordt het afgepompt en door vers water vervangen. In de automatische programma’s worden bovendien temperatuur en looptijd aan de mate van vervuiling aangepast. Zeoliet-droging ¼ g n i g o r d - t e i l o eZ : Waarschuwing Risico van brandwonden door het aanraken van de luchtafvoeropening 1R!De uitblaasopening wordt heet en bovendien leidt elke verandering eraan tot een bezoek van de monteur tegen betaling van de onkosten. Zorg ervoor dat de aanzuigopening 1J niet is afgedekt en dat er in de onderste servieskorf rechts achter boven de uitblaasopening 1R geen temperatuurgevoelige serviesdelen staan. Zeoliet is een mineraal dat vocht en warmte-energie kan opslaan en weer af kan geven. In de afwasfase wordt deze warmte-energie voor het drogen van het mineraal en voor het verwarmen van het afwaswater gebruikt. 32 Apparaat bedienen nl Tijdens de droogfase wordt vocht uit de spoelruimte in het mineraal opgeslagen en komt warmte-energie vrij. Deze vrijgekomen warmte-energie wordt met droge lucht in de spoelruimte uitgeblazen. Hierdoor is een snelle en verbeterde droging mogelijk waarmee u heel veel energie bespaart. Zeer gevoelig: Bij deze instelling wordt de programmasterkte aangepast aan zwaardere gebruiksomstandigheden, bijvoorbeeld sterk opgedroogde voedselresten. Deze instelling wordt ook aanbevolen bij gebruik van bioreinigers of ecoreinigers met kleinere hoeveelheden werkzame stoffen. Het energie- en waterverbruik wordt dienovereenkomstig aangepast. Tijdweergave De programmaduur wordt tijdens het programma bepaald door de temperatuur van het water, de hoeveelheid serviesgoed en de mate van vervuiling en kan (afhankelijk van het gekozen programma) variëren. U kunt de weergave van de tijd veranderen in een tijdstip of in uren/minuten, zodat de resterende programmaduur in het indicatievenster „Klaar om“ (bijv. 3:25) verschijnt. Extra drogen Tijdens het glansspoelen wordt de temperatuur verhoogd waardoor het droogresultaat wordt verbeterd. (Wees voorzichtig met gevoelig serviesgoed!) U kunt de functie Extra droog in- of uitschakelen. Ecoprognose Bij geactiveerde ecoprognose verschijnt in het indicatievenster boven @ korte tijd het gemiddelde water- en energieverbruik van het gekozen programma. Sensorinstelling Bij de automatische programma's wordt het programmaverloop geoptimaliseerd door middel van sensoren. Het sensorsysteem past de programmasterkte van automatische programma's aan aan de vuilhoeveelheid en het soort vuil. Standaard: Deze instelling is optimaal voor gemengde belading en grote vuilhoeveelheden, maar is tegelijkertijd energie- en waterbesparend. Gevoelig: Deze instelling past de programmasterkte al bij kleine vuilhoeveelheden aan, voor een effectieve verwijdering van voedselresten. Het energie- en waterverbruik wordt dienovereenkomstig aangepast. AutoPowerOff (Automatisch uitschakelen na afloop van het programma) f O rewoP o t uA Om energie te besparen wordt de afwasautomaat 1 minuut na afloop van het programma uitgeschakeld. [. . . ] Het apparaat kan zonder problemen tussen wanden van hout of kunststof in een rij keukenmeubelen worden ingebouwd. 51 nl Plaatsen en aansluiten Afvoerwateraansluiting 1. Afvoerslang met behulp van de meegeleverde onderdelen op de aansluitnippel van de sifon aansluiten. Let erop dat de waterafvoerslang niet geknikt, ingedrukt of ineen gestrengeld is en dat een stop in de afvoer het wegstromen van het water niet belemmert! montagehandleiding aansluiten met behulp van de bijgevoegde onderdelen. Zorg ervoor dat de drinkwateraansluiting niet wordt geknikt of geplet, of in de knoop raakt. [. . . ]

Gesponsorde links