[. . . ] Om de stroomtoevoer geheel uit te schakelen, trekt u de stekker uit het stopkontakt. Anders zal er altijd een geringe hoeveelheid stroom naar het apparaat lopen, ongeacht de stand van de STANDBY/ON schakelaar. U kunt het apparaat ook met de afstandsbediening aan- en uitschakelen. vOORZICHTIG Zorg dat u de ventilatieopeningen en -gaten niet afsluit. [. . . ] Als de instelling wordt geannuleerd voordat u klaar bent, moet u bij stap 1 beginnen. U kunt zien welk formaat voor de luidsprekers wordt ingesteld in overeenstemming met het door u gekozen aantal aangesloten luidsprekers (luidsprekerkanaal (CH) aantal). 2 Draai MULTI JOG om het juiste aantal voor de aangesloten luidsprekers (luidsprekerkanaalaantal) te kiezen. Het aantal luidsprekers verandert als volgt wanneer u de schijf verdraait. Zie "Aantal luidsprekers (kanalen) en formaat" voor details. Kamerformaat en luidsprekerafstand In overeenstemming met het gekozen kamerformaat wordt de luidsprekerafstand voor iedere geactiveerde luidspreker als volgt ingesteld: 4 Draai MULTI JOG om het juiste formaat voor uw kamer te kiezen. Zie "Kamerformaat en luidsprekerafstand" voor het kiezen van het juiste formaat. In de tabels hierboven staat "L" voor de linkervoorluidspreker, "R" voor de rechtervoorluidspreker, "C" voor de middenluidspreker, "LS" voor de linkersurroundluidspreker, "RS" voor de rechtersurroundluidspreker en "S. Met de handelingen op de volgende bladzijden kunt u de volgende onderdelen instellen: u kunt uitsluitend de op het moment beschikbare onderdelen kiezen. Denk eraan dat er een tijdslimiet van kracht is voor de onderstaande stappen. Als de instelling wordt geannuleerd voordat u klaar bent, moet u bij stap 1 beginnen. 2 Draai MULTI JOG totdat het gewenste onderdeel op het display wordt getoond. Zie "Instellen basisonderdelen" voor beschikbare onderdelen. SUBWOOFER OUT Kiezen van het soort geluid dat via de subwoofer wordt uitgestuurd. De huidige instelling voor het gekozen onderdeel verschijnt op het display. Kiezen van het component dat met de digitale ingangsaansluiting is verbonden. 6 Herhaal stappen 2 tot 5 indien nodig voor het instellen van andere onderdelen. *2 Dit onderdeel wordt uitsluitend met de RX-6042S op het display getoond. U verkrijgt de best mogelijke surround-sound met de Surround en DSP-modus als u de informatie over de opstelling van de luidsprekers in het geheugen registreert (opslaat) nadat alle aansluitingen tot stand zijn gebracht. U hoeft deze instelling niet te maken indien u "Snel instellen van de luidsprekers" op bladzijde 21 heeft gebruikt. Instelling voor de subwoofer--SUBWOOFER Kies of u wel of niet een subwoofer heeft aangesloten. Luidsprekerafstand--FRONT L DIST, FRONT R DIST, CENTER DIST, SURR L DIST, SURR R DIST Stel de afstand vanaf de luisterplaats binnen het bereik van 0, 3 m (1 voet) tot 9, 0 m (30 voet) met stappen van 0, 3 m (1 voet) in. [. . . ] Controleer de kabels van en naar de luidsprekers en sluit deze indien nodig opnieuw aan. Druk op de toets SPEAKERS ON/OFF zodat er geluid via de luidsprekers wordt weergegeven. Indien u een subwoofer heeft aangesloten, moet u "SUBWOOFER YES" kiezen zodat de SUBWOOFER ON/OFF toets werkt. Neem contact op met uw leverancier om na te gaan of u wel de juiste antenne gebruikt. [. . . ]